सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेलो सिएम (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)

धनगढी, कैलाली, नेपाल

गुनासोको विवरण

139

कुल प्राप्त गुनासो

0

हेरिएको

1

नहेरिएको

सार्वजनिक गरिएका गुनासोहरु